T-2023-01-19-l1HUZ3B2vP0mrLymZ22EOBQ Publication 1.0