T-2023-11-06-G1ChqaeL2bESlSCCtky8hkA Publication 1.0